Chuyên Kinh doanh, Vận chuyển hóa chất bằng phương tiện chuyên dụng