Acid Nitric HNO3

Công thức: HNO3 68%
Hàm lượng:
Mô tả:
Xuất xứ: Hàn Quốc
Đóng gói: 35kg/can

Giá bán: Liên hệ