Acid Phosphoric H3PO4

Công thức:H3PO4 85%
Hàm lượng:
Mô tả:
Xuất xứ:Trung Quốc
Đóng gói: 35kg/can

Giá bán: Liên hệ