Natri Hydroxyt NaOH 32%

Công thức: NaOH
Hàm lượng: 32%
Mô tả:
Xuất xứ: Việt Nam
Đóng gói: Can,Phuy, Téc, Bồn

Giá bán: Liên hệ