Natri Hypoclorit NaOCL(8-10%)

Công thức: NaOCL
Hàm lượng:(8-10%)Mô tả:
Xuất xứ: Việt Nam
Đóng gói: Can, Phuy, Téc, Bồn

Giá bán: Liên hệ