NatriAcetate Trihydrate CH3COONa

Công thức: CH3COONa 99%
Hàm lượng:
Mô tả:
Xuất xứ: Ấn độ
Đóng gói: 25kg/bao

Giá bán: Liên hệ