Soda ( Natri cacbonat ) BaCO3 

Công thức:BaCO3
Hàm lượng: 99%
Mô tả:
Xuất xứ:Trung quốc
Đóng gói: 40,50kg/bao

Giá bán: Liên hệ